Pomoc s online systémem IS KP14+

MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Budete-li potřebovat, pomůžeme vám rádi s vyplněním žádosti dle následujících pravidel:

K vyplnění je nutné mít elektronický podpis.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na dotace@playworks.cz

Dále Jsme schopni pomoci s kompletním projektovým řízením, jako např.

  • volba šablon projektu na základě potřeb školy
  • vypracování průběžných zpráv
  • vypracování závěrečné zprávy